Konserwacja okna w kaplicy św. Anny (2013 r.)

Poszczególne elementy w zależności od surowca zostały oczyszczone, wzmocnione i zabezpieczone. Elementy stalowe pokryto farbami antykorozyjnymi. Powierzchnie laskowań wymagały również uzupełnienia ubytków, które po pracach scalono kolorystycznie. Powierzchnię kamienną na koniec poddano również zabiegowi hydrofobizacji. Szklenie okna zostało podobnie do pozostałych wymienione na nowe. Wykorzystano szybki w kształcie rombów. Wykonano i zamontowano również ściągi, wiatrownice, zasuwy i uchwyty.

Koszt całkowity zadania: 299.375,33 zł

Program Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 1 Ochrona Zabytków
Zadanie pn. Gdańsk, Bazylika Mariacka- nawa północna (XV w.): konserwacja gotyckiego
okna z oszkleniem z lat 50-tych XX wieku w kaplicy św. Anny dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego