Konserwacja okna w kaplicy NMP (2012 r.)

W ramach prac oczyszczono powierzchnię okna. Wzmocniono, zabezpieczono oraz uzupełniono ubytki i scalono kolorystycznie powierzchnie, m.in. laskowań. Oczyszczono z nawarstwień korozyjnych i zabezpieczono elementy stalowe. Całkowicie wymieniono szklenie okna na nowe – zastosowano szybki w kształcie romboidalnym. Wykonano i zamontowano ściągi, wiatrownice, kliny i pasy usztywniające.

Okno zostało w pełni zabezpieczone przed postępującą destrukcją. Poprawiono stan okna,  co wpłynęło na zabezpieczenie również wnętrza całego obiektu.

Koszt całkowity zadania: 268.581,52 zł

Program Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 1 Ochrona zabytków
Zadanie pn. Gdańsk, Bazylika Mariacka: konserwacja gotyckiego okna kaplicy NMP (XV w.)
z oszkleniem z lat 50-tych XX wieku dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego