Grupa św. Jerzego – II etap prac konserwatorskich (2016)

Prace konserwatorskie realizowano w  dwóch etapach. Pierwszy przeprowadzono w 2015 roku, drugi w 2016 roku.

W 2016 roku przeprowadzono restaurację elementów polichromowanych i złoconych poprzez uzupełnienie ubytków, retusze i zabezpieczenie powierzchni obiektów. Przez różnice w układzie i proporcjach niektórych części rzeźb (wtórnych, wykonanych w latach 80.) usunięto, zrekonstruowano i pokryto polichromią niektóre elementy. Należą do nich m.in. ręce i noga św. Jerzego, włócznia, woluta przy siodle, kopyto uszy konia i rząd koński, głowa  i ręce księżniczki, głowa skrzydło oraz fragment ogona smoka. Dokonano również korekty hełmu św. Jerzego oraz wykonano nowe polichromie na innych wtórnych elementach,  np. trzech łapach smoka.  Przeprowadzono całościową konserwację średniowiecznej skały, którą pozyskano z Składnicy Konserwatorskiej w 2015 roku. Wykonano również rekonstrukcję skały, na której stał smok oraz podstawy z arkaturą, na której widnieją herby św. Jerzego i Gdańska.

Obecnie Grupa jest ustawiona w kaplicy Bractwa św. Jerzego, naprzeciwko kopii obrazu  Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”.

Koszt całkowity zadania wyniósł  129.000,00 zł

00-grupa-13x18
00a-grupa-13x18
3b-4b-prace
22a IMG_9242
14-jerzy-portret-15x21
14a-jerzy-portret-15x21
4b-jerzy-kon-10x15
15 IMG_5814
1b-2b-prace
18a jerzy iphone - 1 (3)
29c-kon-profil-10x15
29b-kon-profil-15x21
54-skala-ksiezniczka-15x21
54a-skala-ksiezniczka-15x21
37-ksiezniczka-p-13x18
43-smok-13x18
43a-smok-13x18
46-smok-glowa-13x18
46a-smok-glowa-13x18
2a-grupa-wprost-13x18
2-grupa-wprost-13x18
previous arrow
next arrow
00-grupa-13x18
00a-grupa-13x18
3b-4b-prace
22a IMG_9242
14-jerzy-portret-15x21
14a-jerzy-portret-15x21
4b-jerzy-kon-10x15
15 IMG_5814
1b-2b-prace
18a jerzy iphone - 1 (3)
29c-kon-profil-10x15
29b-kon-profil-15x21
54-skala-ksiezniczka-15x21
54a-skala-ksiezniczka-15x21
37-ksiezniczka-p-13x18
43-smok-13x18
43a-smok-13x18
46-smok-glowa-13x18
46a-smok-glowa-13x18
2a-grupa-wprost-13x18
2-grupa-wprost-13x18
previous arrow
next arrow
Shadow
Prace konserwatorskie Grupy św. Jerzego  zrealizowano przy pomocy dotacji
Gminy Miasta Gdańska.