PRACE KONSERWATORSKO-RENOWACYJNE OKIEN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ELEWACJI PÓŁNOCNEJ WIEŻY

Otwory są elementami historycznymi. Ta część kościoła została wzniesiona w pierwszym etapie budowy. Elementami oryginalnymi są profilowane glify okienne, węgar zewnętrzny, podokienniki oraz laskowanie konstrukcji szklenia.

W ramach wykonano konserwację i rekonstrukcję ślusarki okiennej przeszklenia witrażowego oraz laskowania. Wykonano nowe kwatery witrażowe ze szkła antycznego, nowe blachy dociskowe, wiatrownice oraz część klubików.

Prace wykonano w 2019 roku.

 


Prace są realizowane przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska.