PRACE KONSERWATORSKO-RENOWACYJNE OKIEN

PRACE KONSERWATORSKO-RENOWACYJNE OKIEN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ELEWACJI PÓŁNOCNEJ WIEŻY

Otwory są elementami historycznymi. Ta część kościoła została wzniesiona w pierwszym etapie budowy. Elementami oryginalnymi są profilowane glify okienne, węgar zewnętrzny, podokienniki oraz laskowanie konstrukcji szklenia.

W ramach prac zostanie wykonana pełna konserwacja i rekonstrukcja ślusarki okiennej przeszklenia witrażowego oraz laskowania. Wykonane zostaną nowe kwatery witrażowe ze szkła antycznego, nowe blachy dociskowe, wiatrownice oraz część klubików.


Prace są realizowane przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska.