Prace konserwatorskie przy Grupy Ukrzyżowania trwały od maja do października 2018 roku.

Dzieło wykonał około 1517 roku Mistrz Paweł. Tworzą trzy rzeźby: Marii Bolesnej, św. Jana Ewangelisty oraz Chrystusa Ukrzyżowanego. Umieszczone są belce tęczowej wysoko ponad poziomem posadzki Bazyliki. 

Ciekawostką jest, że rzeźby te mają ogromne rozmiary. Rzeźby Marii Bolesnej i św. Jana Ewangelisty mierzą odpowiednio 3,5m  i 3,6 m, rzeźba Chrystusa 4,5 m, a krzyż 8,31 m.

Renesansowy zabytek prezentuje najwyższy poziom artystyczny. Ostatnie prace konserwatorskie były wykonane po II wojnie światowej, w latach 1958 -1961. W czasie wojny Grupa została wywieziona z Bazyliki. Po wojnie zrekonstruowano belkę tęczową i  po pracach ponownie umieszczono rzeźby.  

Po 57 latach przeprowadzone zostały kolejne ważne dla zabytku prace konserwatorskie. Widoczne były znaczne zabrudzenia powierzchni, zmienione retusze i liczne ubytki złota fałszowały nadzwyczajne atuty mariackiego dzieła. Miejscowo pojawiły się również odspojenia zaprawy i ślady ataku drewnojadów.

Prace obejmowały rzeźby, krzyż, banderolę, kule oraz belkę tęczową.   Wykonano badania oraz przy rzeźbach przeprowadzono m.in. takie zabiegi, jak:  oczyszczenie, usuwanie dawnych przemalowań i retuszy, uzupełnianie ubytków, retusz złotem, impregnację, konsolidację i inne. Krzyż i belka zostały oczyszczone, usunięto wybłyszczenia i następnie wykonano impregnację krzyża i przyciemnianie belki.

W trakcie prac udało się odnaleźć brakujące do tej pory nimby (aureole), doskonale widoczne na archiwalnych zdjęciach zabytku. Podjęto decyzję, że powrócą one na oryginalne miejsce. 

W efekcie prac przede wszystkim poprawiony został stan zachowania zabytku, ale także na nowo wydobyty został wysoki kunszt dzieła, autorstwa Mistrza Pawła. 

« z 2 »

 

Program Ochrona Zabytków. Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

oraz ze środków własnych parafii.