Podziękowanie za wsparcie

Dziękuję za kolejne wsparcie dla udręczonych wojną Ukraińców.
W środę popielcową złożono na tacę 3342 zł i 50 euro.
Środki te za pośrednictwem Caritas dotrą do potrzebujących.

Proboszcz Bazyliki Mariackiej