Lista Gwiazd

  • 338
    W podziękowaniu Panu Jezusowi i Najświętszej Maryi Pannie, naszej KRÓLOWEJ Polski za dotychczasowe łaski i pomoc. Pragniemy prosić o dalszą opiekę
    Danuta i Stanisław z rodziną.
  • 382
    Donator anonimowy