R6

 

Lista Gwiazd

 • 338
  W podziękowaniu Panu Jezusowi i Najświętszej Maryi Pannie, naszej KRÓLOWEJ Polski za dotychczasowe łaski i pomoc. Pragniemy prosić o dalszą opiekę
  Danuta i Stanisław z rodziną.
 • 382
  Donator anonimowy
 • 399
  Donator anonimowy
 • 404
  Łaski i Bożego błogosławieństwa dla rodziny Gębskich
  Inga i Łukasz Gębscy
 • 431
  KOCHANYM RODZICOM
  – GERTRUDZIE I ALFONSOWI SELKE
  – DZIĘKUJEMY ZA DAR ŻYCIA
  I PROSIMY DLA NICH O ŁASKĘ ŻYCIA WIECZNEGO
  – CÓRKA ELŻBIETA I SYN JAN
 • 450
  Donator anonimowy
 • 489
  Na cześć Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za opiekę i prośbą o orędownictwo dla Róż Żywego Różańca Bazyliki Mariackiej w Gdańsku