Lista Gwiazd

 • 338
  W podziękowaniu Panu Jezusowi i Najświętszej Maryi Pannie, naszej KRÓLOWEJ Polski za dotychczasowe łaski i pomoc. Pragniemy prosić o dalszą opiekę
  Danuta i Stanisław z rodziną.
 • 382
  Donator anonimowy
 • 399
  Donator anonimowy
 • 404
  Łaski i Bożego błogosławieństwa dla rodziny Gębskich
  Inga i Łukasz Gębscy