P4

Lista Gwiazd

 • 370
  DLA MOJEGO KOCHANEGO WNUKA IGORA EKOWSKIEGO Z OKAZJI 10 URODZIN.
  ŻYJ W ZDROWIU I SZCZĘŚCIU.
  BABCIA NADIA.
 • 469
  Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu
  i Najświętszej Maryi Pannie Wniebowziętej
  rodzina Gorczyca i Chince
 • 482
  Czcigodnym księżom posługującym w Bazylice Mariackiej Koronie Miasta Gdańska ks. prałatowi Ireneuszowi Bradtke – Proboszczowi ks. Adamowi Milewskiemu – wikariuszowi ks. prałatowi Włodzimierzowi Zduńskiemu – rezydentowi niech Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta dopomaga by nigdy nie byli znużonymi fachowcami od sacrum, a zawsze byli uduchowionymi robotnikami w winnicy Pańskiej.
  Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej Piotr Gorczyca
 • 483
  Mój chrzciciel – ks. kanoni Mieczysław Masłyk Moi wychowawcy: ks. kanonik Władysław Żakowski ks. oficjał prałat Ernest Kleinert, ks prałat Jan Chojnacki ks. Zenon Lewskowicz ks. Herbert Scharmach ks. kanonik Roman Łabonarski ks. kanonik Adam Kroll ks. kanonik Paweł Pierzchała Mój promotor – ks. dr Jacek Socha Święty Boże, żyjącym udziel potrzebnych łask, a zmarłych obdarz życiem wiecznym.
  Piotr Gorczyca