L3

 

Lista Gwiazd

 • 396
  „Radosnym Panie! Nie siedzę bezczynnie
  Z Chrystusa życiodajną łącząc się ofiarą”
  bł. ks. phm. S. W. Frelichowski
  W 100 lecie służby Bogu, Polsce i bliźnim z prośbą o Boże błogosławieństwo na kolejne lata.
  Związek Harcerstwa Polskiego
  Chorągiew Gdańska