Lista Gwiazd

  • 175 - Kochanym Rodzicom, Babciom, Dziadkom oraz Kestosowi
    Karol Milej
  • 222 - Matce Bożej, Najświętszej Maryi Pannie, trwając w dozgonnej wdzięczności za otoczenie opieką mojej posługi w tym świętym miejscu.
    Bogusław Grabowski - Główny Organista Bazyliki
  • 230 - Organistom Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Dawnym i obecnym.
    Karol Milej
  • 273 - Donator anonimowy