G8

 

 

Lista Gwiazd

 • 175
  Kochanym Rodzicom, Babciom, Dziadkom oraz Kestosowi
  Karol Milej
 • 222
  Matce Bożej, Najświętszej Maryi Pannie, trwając w dozgonnej wdzięczności za otoczenie opieką mojej posługi w tym świętym miejscu.
  Bogusław Grabowski – Główny Organista Bazyliki
 • 230
  Organistom Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Dawnym i obecnym.
  Karol Milej
 • 273
  Z miłości do Gdańska.
  Przewodnicy Walkative!
 • 391
  O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO I OPIEKĘ MATKI BOŻEJ DLA:
  SYNÓW PIOTRA I PAWŁA
  WNUCZKA BRUNA
  ICH RODZIN I PRZYSZŁYM POKOLENIOM
  RODZICE I DZIADKOWIE
  ELŻBIETA I STANISŁAW BUTRYMOWICZ
 •