G4

Lista Gwiazd

 • 249
  Ku chwale NMP i z prośbą o protekcję.
  Zespół Holyart i Przyjaciele
 • 250
  Dla Heleny Niesłuchowskiej urodzonej pod szczęśliwą gwiazdą 16 kwietnia 2018 roku.
 • 251
  Donator anonimowy
 • 252
  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Jerzego Kloskowskich z dziećmi i wnukami.
  Jerzy Kloskowski
 • 253
  Gerda Waltraud Irmgard Janusch 08. Juli 2018
 • 254
  W 10. rocznicę ślubu – w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla rodziny Natalii i Grzegorza Łasiców.
 • 256
  Na pamiątkę Chrztu Św. Nikodemowi Bernardowi Nowak.
  Dziadkowie - Henryka i Zenon Nowak
  24 czerwca 2018 roku
 • 258
  Ukochanej Cioteczce Marii Jurkiewicz w 85. rocznicę urodzin, wielu Łask Bożych.
  Życzą: Musiałowie i Aguirre
 • 261
  „…Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach…” (Iz 49, 15-16).
  Córce Malinie w 30. rocznicę urodzin, by żyła na chwałę Boga.
  Mama
 • 263
  W podziękowaniu za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Katarzyny Gębskiej i Rafała Siemienieckiego.
 • 266
  „…Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach…”(Iz 49, 15-16).
  Radkowi, by wierzył, że jest Marzeniem Boga.
  Małgosia
 • 270
  Donator anonimowy
 • 271
  Donator anonimowy
 • 281
  Pamięci tych z Rodu Paul oraz Frankl,
  którzy odeszli, którzy nadejdą,
  od tych którzy są – w podziękowaniu za wszystkie łaski.
  JEZU! – UFAMY TOBIE!
  Bogusław Paul
 • 300
  „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga” (Kol 3,1).
  Córce Jagodzie, by ufała, a Pan spełni pragnienia serca.
  Mama
 • 301
  Donator anonimowy
 • 302
  Donator anonimowy
 • 310
  Rodzicom, Dawidowi, Katarzynie i Martynie.
  Robert Rozwadowski
 • 315
  Donator anonimowy
 • 316
  Małżeństwo, to tak piękna rzecz, że trzeba o nim myśleć całe życie.
  Paulinie Bryk z okazji ślubu w dniu 13.04.2019 r.
  Rodzice Bernadeta i Zbigniew
 • 317
  Małżeństwo, to tak piękna rzecz, że trzeba o nim myśleć całe życie.
  Dean Kirlew z okazji ślubu w dniu 13.04.2019 r.
  Rodzice Bernadeta i Zbigniew
 • 319
  „...Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach…" (Iz 49,15-16).
  Ojcu Markowi Henrykowi Ignaszewskiemu OFM Conv. w podziękowaniu za dar kapłaństwa w 60. rocznicę święceń kapłańskich.
  Rodzina Gróźniak
 • 339
  Donator anonimowy
 • 345
  Donator anonimowy
 • 347
  W dniu Chrztu Św. 15.08.2019 r. MAKSYMILIANA BERNARDA NOWAK z prośbą o Błogosławieństwo Boże również dla Rodziców i Rodzeństwa
  od babci Heni i dziadka Zenka Nowak
 • 348
  Donator anonimowy
 • 366
  Donator anonimowy
 • 367
  Naszemu Kochanemu Wnukowi
  TYMOTEUSZOWI OLIWIEROWI NOWAK
  z prośbą o opiekę Bożą i potrzebne Łaski
  - intencja od babci Heni i dziadka Zenka
 • 368
  Naszej Kochanej Wnuczce
  JULII ZOFII KUCHARSKIEJ
  z prośbą o Błogosławieństwo Boże
  i opiekę Matki Najświętszej
  -intencja od babci Heni i dziadka Zenka
 • 376
  Halinie i Henrykowi Byczkowskim
  – Dzieci
 • 384
  O Boską opiekę nad rodziną Pietruszków.
  Zbigniew Pietruszka
 • 387
  Per aspera ad astra
  – rodzeństwo: Małgorzata, Elżbieta i Mateusz Nieć
 • 406
  Donator anonimowy
 • 420
  GRZEGORZ BERNARD NOWAK junior
  Na pamiątkę Chrztu Świętego w dniu 05.04.2021 r.
  z prośbą o opiekę Bożą i potrzebne Łaski
  ofiarują Kochanemu Wnuczkowi
  babcia Henia i dziadek Zenek

 • 425
  Die Gerechten aber leben in Ewigkeit, /
  der Herr belohnt sie, der Höchste sorgt für sie.
  Das Buch der Weisheit 5,15
  Für Harro Feddersen – Margerita.