G4

 

 

Lista Gwiazd

 • 249
  Ku chwale NMP i z prośbą o protekcję.
  Zespół Holyart i Przyjaciele
 • 250
  Dla Heleny Niesłuchowskiej urodzonej pod szczęśliwą gwiazdą 16 kwietnia 2018 roku.
 • 251
  Donator anonimowy
 • 252
  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Jerzego Kloskowskich z dziećmi i wnukami.
  Jerzy Kloskowski
 • 253
  Gerda Waltraud Irmgard Janusch 08. Juli 2018
 • 254
  W 10. rocznicę ślubu – w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla rodziny Natalii i Grzegorza Łasiców.
 • 256
  Na pamiątkę Chrztu Św. Nikodemowi Bernardowi Nowak.
  Dziadkowie – Henryka i Zenon Nowak
  24 czerwca 2018 roku
 • 258
  Ukochanej Cioteczce Marii Jurkiewicz w 85. rocznicę urodzin, wielu Łask Bożych.
  Życzą: Musiałowie i Aguirre
 • 261
  „…Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach…” (Iz 49, 15-16).
  Córce Malinie w 30. rocznicę urodzin, by żyła na chwałę Boga.
  Mama
 • 263
  W podziękowaniu za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Katarzyny Gębskiej i Rafała Siemienieckiego.
 • 266
  „…Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach…”(Iz 49, 15-16).
  Radkowi, by wierzył, że jest Marzeniem Boga.
  Małgosia
 • 270
  Donator anonimowy
 • 271
  Donator anonimowy
 • 281
  Pamięci tych z Rodu Paul oraz Frankl,
  którzy odeszli, którzy nadejdą,
  od tych którzy są – w podziękowaniu za wszystkie łaski.
  JEZU! – UFAMY TOBIE!
  Bogusław Paul
 • 300
  „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga” (Kol 3,1).
  Córce Jagodzie, by ufała, a Pan spełni pragnienia serca.
  Mama
 • 301
  Donator anonimowy
 • 302
  Donator anonimowy
 • 310
  Rodzicom, Dawidowi, Katarzynie i Martynie.
  Robert Rozwadowski
 • 315
  Donator anonimowy
 • 316
  Małżeństwo, to tak piękna rzecz, że trzeba o nim myśleć całe życie.
  Paulinie Bryk z okazji ślubu w dniu 13.04.2019 r.
  Rodzice Bernadeta i Zbigniew
 • 317
  Małżeństwo, to tak piękna rzecz, że trzeba o nim myśleć całe życie.
  Dean Kirlew z okazji ślubu w dniu 13.04.2019 r.
  Rodzice Bernadeta i Zbigniew
 • 319
  „…Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach…” (Iz 49,15-16).
  Ojcu Markowi Henrykowi Ignaszewskiemu OFM Conv. w podziękowaniu za dar kapłaństwa w 60. rocznicę święceń kapłańskich.
  Rodzina Gróźniak
 • 339
  „Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, (…) żar jej to żar ognia, płomień Pański” (Pnp 8, 6).
  Mężowi Zbyszkowi – Małgorzata
 • 345
  „(…) Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5).
  Synowi Marcinowi w 31 urodziny, by był zawsze wierny Bogu.
  Mama
 • 347
  W dniu Chrztu Św. 15.08.2019 r. MAKSYMILIANA BERNARDA NOWAK z prośbą o Błogosławieństwo Boże również dla Rodziców i Rodzeństwa
  od babci Heni i dziadka Zenka Nowak
 • 348
  „(…) Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (…) Święte jest Jego imię” (Łk 1, 46-49).
  Kochanej Martynie, by szła przez życie nie lękając się, gdyż Pan, Bóg Twój idzie z Tobą.
  Mama Małgorzata
 • 366
  Donator anonimowy
 • 367
  Naszemu Kochanemu Wnukowi
  TYMOTEUSZOWI OLIWIEROWI NOWAK
  z prośbą o opiekę Bożą i potrzebne Łaski
  – intencja od babci Heni i dziadka Zenka
 • 368
  Naszej Kochanej Wnuczce
  JULII ZOFII KUCHARSKIEJ
  z prośbą o Błogosławieństwo Boże
  i opiekę Matki Najświętszej
  -intencja od babci Heni i dziadka Zenka
 • 376
  Halinie i Henrykowi Byczkowskim
  – Dzieci
 • 384
  O Boską opiekę nad rodziną Pietruszków.
  Zbigniew Pietruszka
 • 387
  Per aspera ad astra
  – rodzeństwo: Małgorzata, Elżbieta i Mateusz Nieć
 • 406
  Donator anonimowy
 • 420
  GRZEGORZ BERNARD NOWAK junior
  Na pamiątkę Chrztu Świętego w dniu 05.04.2021 r.
  z prośbą o opiekę Bożą i potrzebne Łaski
  ofiarują Kochanemu Wnuczkowi
  babcia Henia i dziadek Zenek

 • 425
  Die Gerechten aber leben in Ewigkeit, /
  der Herr belohnt sie, der Höchste sorgt für sie.
  Das Buch der Weisheit 5,15
  Für Harro Feddersen – Margerita.
 • 460
  „Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodne łaski dla Dawida” (Iz 55,3).
  Dla Dawida mama Małgorzata
 • 461
  „Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie” (Iz 55,3).
  Dla Gosi mama Małgorzata
 • 473
  Dla mamy – Małgorzaty.

  Dziękujemy za trud wychowania i miłość.
 • 479
  “Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie; albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; Lud twój – lud mój, A Bóg twój – Bóg mój.” (Rt 1,16)
  Kochanej teściowej Halince w 85 rocznicę urodzin. Małgosia
 • 494
  Na pamiątkę Chrztu Św. 12.11.2022 r. naszemu kochanemu Wnukowi
  SZCZEPANOWI BERNARDOWI NOWAK  z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki
  Najświętszej
   Od babci Heni i dziadka Zenka
 • 503
  Donator anonimowy