Franciszkański Zakon Świeckich

W dniu 5 czerwca br. odbyła się Kapituła sprawozdawczo-wyborcza. Przyjęto bez zastrzeżeń sprawozdanie siostry Teresy Jaśkiewicz, która zakończyła pełnienie funkcji siostry przełożonej wspólnoty FZŚ działającej od 1985 roku przy Bazylice Mariackiej.

Na nową przełożoną wybrano siostrę Annę Romejko. Wybrano również nowy zarząd wspólnoty.

Niech Pan Bóg za przyczyną św. ojca Franciszka błogosławi i udziela potrzebnych łask.