Towarzystwo Przyjaciół Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Z inicjatywy osób świeckich pragnących włączyć się w dzieło wspólnej troski o bezcenną perłę Gdańska jaką jest kościół Mariacki powstało w listopadzie 2015 roku stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

Głównym celem Towarzystwa  jest wspieranie Proboszcza w dziele renowacji Bazyliki  oraz promowania Bazyliki, jako bezcennego zabytku kultury.

Prowadzone akcje:

  • organizacja koncertu w związku ze zbiórką na ratowanie dachu Bazyliki Mariackiej,
  • przygotowanie i poprowadzenie kampanii społecznej „Pokolenia dla Bazyliki”,
  • przygotowanie i prowadzenie akcji – Gwiazdy na sklepieniu Bazyliki. Pozyskiwanie donatorów dzięki którym na sklepieniu Bazyliki na powrót zawieszane są złote gwiazdki a tym samym wspierane są działania konserwatorskie prowadzone w Bazylice,
  • przygotowywanie wydania specjalnego Albumu – cegiełki o Bazylice Mariackiej.

Prezesem Towarzystwa jest p. Krzysztof Zwara, Wiceprezesem Wiktor Hajduk.

Kontakt:

Krzysztof Zwara:   e-mail: k.zwara@bazylikamariacka.gdansk.pl