Modele 3D wybranych zabytków

Pieta

Ołtarz Pietas Domini

Zegar Astronomiczny

Ołtarz św. Doroty

Grupa Ukrzyżowania

Grupa św. Jerzego

Ołtarz główny – 1

Ołtarz główny – 2

Ołtarz główny – 3