Jak zostać donatorem?

 1. Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy:
 • Podaj imię i nazwisko lub nazwę firmy.
 • Adres e-mail (potrzebny do otrzymywania powiadomień).
 • Adres pocztowy – kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania (potrzebny do wysłania pamiątkowego certyfikatu).
 • Wybierz rodzaj gwiazdy.
 • Podaj intencję – nie długą, możliwą do wygrawerowania na wybranej gwieździe.
 • Potwierdź zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  (nieobowiązkowo). Jeśli nie zaznaczysz potwierdzenia, a wprowadziłeś swoje dane
  osobowe:
  – Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych, w
  szczególności w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, akcji
  charytatywnych.
  – Twoich danych nie będzie na liście donatorów umieszczonych w Internecie,
  zamieszczony zostanie ANONIM z numerem gwiazdy.
  – Twoje dane będą wpisane w księgę pamiątkową Bazyliki.
  – Otrzymasz certyfikat pamiątkowy.
  – Otrzymasz powiadomienia tylko z informacjami o akcji z gwiazdami.

2. Potwierdź zapoznanie się z regulaminem, na przesyłanie danych drogą elektroniczną, na używanie urządzeń telekomunikacyjnych – (obowiązkowo). Niepotwierdzenie skutkuje usunięciem zgłoszenia.

3. Aby zostać Donatorem musisz zrealizować przelew elektroniczny:

 • wpisz numer konta bankowego parafii
  74 1160 2202 0000 0000 5171 0754
 • wpisz nazwę parafii:
  Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
  ul. Podkramarska 5, 80-834 Gdańsk
 • wpisz w treści: „Gwiazda”, imię i nazwisko, adres e-mail oraz
  adres pocztowy – kod pocztowy, miejscowość, ulica numer
  domu i mieszkania, jeśli nie wskazałeś na formularzu swojej
  intencji teraz możesz ją wpisać.
 • wprowadź kwotę nie mniejszą niż
  1 000 PLN mała gwiazda
  3 000 PLN średnia gwiazda
  10 000 PLN duża gwiazda

Przez polecenie przelewu wystawione ręcznie:

 • wpisz numer konta bankowego parafii
  74 1160 2202 0000 0000 5171 0754
 • wpisz nazwę parafii: Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
  Panny w Gdańsku
  ul. Podkramarska 5, 80-834 Gdańsk
 • wpisz w treści: „Gwiazda”, imię i nazwisko, adres e-mail oraz
  adres pocztowy – kod pocztowy, miejscowość, ulica numer
  domu i mieszkania, jeśli nie wskazałeś na formularzu swojej
  intencji teraz możesz ją wpisać.
 • wprowadź kwotę nie mniejszą niż
  1 000 PLN mała gwiazda
  3 000 PLN średnia gwiazd
  10 000 PLN duża gwiazda


4. Po potwierdzeniu darowizny na wyciągu bankowym, otrzymasz na adres
e-mail bezzwłocznie potwierdzenie otrzymania darowizny lub zostanie
wysłane potwierdzenie pocztą, jeśli nie został adres e-mail wypełniony na
formularzu zgłoszeniowym lub przelewie.

6. Po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń i ustaleniu przez Organizatora terminu uroczystości wręczenia certyfikatów gwiazd donatorów na adres e-mail zostanie do Ciebie wysłane zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości. Jeżeli nie podałeś adresu e-mail zostaniesz zaproszony telefonicznie.
Uroczystość odbywa się cyklicznie, kilka razy w roku.

7. Jeśli potwierdziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie weźmiesz udziału w uroczystości to na Twoją prośbę Parafia wyśle pamiątkowy „Certyfikat Imienny”. Wysyłka odbywa się na koszt Donatora. Certyfikat wskazywał będzie numer Twojej Gwiazdy, który umożliwi odnalezienie miejsce cegiełki na sklepieniu Bazyliki. Dokonany zostanie również wpis z Twoimi danymi do specjalnej księgi pamiątkowej Bazyliki i na dedykowanej Akcji stronie internetowej Parafii zostanie zamieszczony wpis z podaną przez Ciebie intencją oraz numerem gwiazdy.


8. Jeśli nie wypełniłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, a
wprowadziłeś dane osobowe to na to na Twoją prośbę Parafia wyśle pamiątkowy „Certyfikat Imienny”. Wysyłka odbywa się na koszt Donatora. Certyfikat wskazywał będzie numer Twojej Gwiazdy, który umożliwi odnalezienie miejsce cegiełki na sklepieniu Bazyliki. Dokonany zostanie również wpis z Twoimi danymi do specjalnej księgi pamiątkowej Bazyliki i na dedykowanej Akcji stronie internetowej Parafii zamieszczony zostanie wpis DONATOR ANONIMOWY z numerem gwiazdy.


9. Jeśli nie wypełniłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych i nie
wprowadziłeś danych osobowych, to nie otrzymasz żadnych powiadomień
oraz certyfikatu, a wpis do księgi pamiątkowej będzie wpisany jako DONATOR
ANONIMOWY z symbolem gwiazdy. Taka sama treść pojawi się na liście
internetowej Donatorów.