Formularz zgłoszenia

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku (80-834), przy ulicy Podkramarskiej 5, jako administrator danych informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Zbiórki, ewentualnie także w zakresie na jaki wyrazicie Państwo zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i mają Państwo prawo wglądu do swoich danych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Płatność zadeklarowanej kwoty (lub większej) należy wpłacić na konto:
74 1160 2202 0000 0000 5171 0754