Adoracja i Eucharystia w Kaplicy Królewskiej

Na wzór odradzającej się w Rzymie starożytnej tradycji wielkopostnych kościołów stacyjnych, będziemy codziennie wędrować do kaplicy Królewskiej w Gdańsku, aby tam spotkać się na Eucharystii poprzedzonej adoracją Najświętszego Sakramentu. Tematem przewodnim będzie Księga Wyjścia opisująca wielkie dzieła Boga, który ulitował się nad swoim ludem i wyprowadził go z egipskiej niewoli.
Zapraszamy codziennie od Środy Popielcowej (kaplica Królewska przy bazylice Mariackiej w Gdańsku, ul. Świętego Ducha 58).
godz. 19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
godz. 20.00 – Msza Święta
Do zobaczenia!

Nagrania codziennych rozważań o Księdze Wyjścia będą dostępne (od 2 marca) na www.szkolabiblijna.gda.pl