Decyzja zapadła – replika chrzcielnicy z Kościoła Mariackiego zostanie odlana z brązu.

Podpisana została umowa z przedsiębiorstwem ART PRODUCT Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie odlewu
z brązu misy chrzcielnicy, która zaginęła po II wojnie światowej. 
W Bazylice Mariackiej aktualnie znajduje się gipsowy odlew misy chrzcielnicy. Dzięki wsparciu sponsorów na początku października bieżącego roku ustawiona zostanie chrzcielnica wykonana z brązu będąca wierną kopią oryginału. Zrobienie kopi jest możliwe dzięki zachowaniu gipsowego odlewu, który przechowywany był w składnicy konserwatorskiej.

 


Zdjęcia:
1. https://fotopolska.eu/1001391,foto.html?o=b99075 
2. Dariusz Kula