Zamawiający dokonał zmiany treści zapytania ofertowego, zgodnie z poniższym opisem. Termin składania ofert pozostał bez zmian.

 

1.Było:

XIII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

  • Wiedza i doświadczenie

1.1. Zamawiający wymaga spełnienie łącznie:

–  wykazanie co najmniej dwóch usług polegające na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości zamówienia co najmniej 1 000.000,00 PLN

Jest

XIII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

  • Wiedza i doświadczenie

1.1. Zamawiający wymaga spełnienie łącznie:

–  wykazanie co najmniej dwóch usług polegające na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości zamówienia co najmniej 1 000.000,00 PLN brutto

 

2.Było:

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia;

Jest:

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

 

3.Było:

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia;

Jest:

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

 

4. Było:

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia;

Jest:

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;


W załączeniu skorygowany dokument:

PEŁEN TEKST ZAPYTANIA OFERTOWEGO:   zapytanie_nadzor_14_09 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [728.94 KB]

ZAŁĄCZNIK (WZÓR UMOWY):   Załącznik-Nr-2_umowa 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [493.79 KB]

oraz dokumentacja zadania (20 474 696 b):

 Projekt- Odbudowa i przywrócenie historycznego wyglądu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku