Gdańsk, 5.12.2016 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy prac budowlano-konserwatorskich w dawnej kotłowni – adaptacja na salę multimedialną.

W związku przygotowywaniem wyjaśnień w odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 8.12.2016 r. na dzień 4.01.2017 r. – miejsce składania i godziny urzędowania bez zmian.