Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Danuty Żankowskiej.
Pani Danuta wraz ze swoim mężem Ryszardem w zespole kierowanym przez Krzysztofa Owsianego wykonywała prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w Bazylice Mariackiej.
Na ręce całej rodziny składam serdeczne wyrazy współczucia oraz zapewnienie o modlitwie.
Proboszcz Bazyliki Mariackiej.