Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci profesora Zdzisława Wajdy – jednego z najwybitniejszych chirurgów.

To z inicjatywy profesora Wajdy w Bazylice Mariackiej kaplica świętych Kosmy i Damiana stała się kaplicą dedykowaną chirurgom. Towarzystwo Chirurgów Polskich Oddział Gdański, którego profesor był wieloletnim przewodniczącym i członkiem spotykało się co roku w tej kaplicy na wspólnej modlitwie. Ostatnie spotkanie,
w którym uczestniczył śp. pamięci profesor Wajda odbyło się w przededniu pogrzebu śp. Infułata ks. Stanisława Bogdanowicza, wieloletniego opiekuna  duchowego i duszpasterza Gdańskiego Oddziału Towarzystwa.

Dobry Boże przyjmij naszego brata do społeczności zbawionych w niebie.

Dobry Jezu, a nasza Panie daj mu wieczne spoczywanie.

Rodzinie zmarłego profesora oraz wszystkim chirurgom składam serdeczne wyrazy współczucia.

Ks. Prałat Ireneusz Bradtke

Proboszcz Bazyliki Mariackiej