Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Sławomira Droździewicza.

Pan Sławek od wielu lat pracował wraz z Grzegorzem Szychlińskim przy rekonstrukcji mechanizmu zegara astronomicznego Hansa Duringera w Bazylice Mariackiej.
Był odznaczony srebrną odznaką – Zasłużony dla Bazyliki Mariackiej.
Rodzinie składam serdeczne wyrazy współczucia.
Proboszcz Bazyliki Mariackiej.

Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.