Wielce Szanowny Pan Andrzej Januszajtis

 

Drogi Jubilacie,

 

Z okazji 90 urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania i szacunku.

            Wśród wielu Pana życiowych pasji, Kościół Mariacki zajmuje ważne miejsce. Jest Pan nie tylko znawcą jego przebogatej historii,  ale należy Pan do ścisłego grona aktywnych osób którym na sercu leży przywrócenie kościołowi mariackiemu jego  pierwotnej świetności poprzez powrót jego wspaniałego wyposażenia. Przypomnijmy to najbardziej spektakularne.

To dzięki Pana staraniom powstał w 1983 roku Społeczny Komitet Odbudowy Zegara Astronomicznego, który doprowadził do tego, że zegar ten – dzieło mistrza Hansa Düringera z Torunia wybudowany w latach 1464 – 1470  na powrót stanął w Bazylice Mariackiej, a  w sierpniu 1990 roku po  437 latach bezruchu na powrót zaczął wymierzać godziny.

15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, kiedy kościół mariacki przeżywał dzień odpustu mieliśmy okazję zobaczyć teatr figur rozbudowany o kolejne sceny , któremu towarzyszy zaproponowana przez Pana muzyka. Jest to znaczący krok przybliżający nas do całkowitej odbudowy i rekonstrukcji zegara, którego Pan jest inicjatorem i pomysłodawcą. Metropolita Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź wypowiadając słowa wdzięczności za Pana pełną poświecenia pracę odznaczył Pana Złotą Odznaką – Zasłużony dla Bazyliki Mariackiej. 

            Niech to odznaczenie a także te pełne szczerej wdzięczności słowa w połączeniu z zapewnieniem o modlitwie a także  przyozdobione albumem o kościele mariackim – Korona Gdańska stanowią życzenia na ten piękny Pana Jubileusz.

                                                                                  Plurimos annos plurimos

                                                                                                                        Ks. Prałat Ireneusz Bradtke

                                                                                                                        62 Proboszcz Kościoła Mariackiego