Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlano – konserwatorskich w dawnych pomieszczeniach kotłowni zlokalizowanych poza główną bryłą Bazyliki Mariackiej poniżej poziomu terenu w północno zachodniej części Bazyliki Mariackiej – przy transepcie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe ZO_kotlownia )
  2. Załącznik E – umowa ( BM_Zalacznik_E )
  3. Dokumentacja techniczna Projekt- Odbudowa i przywrócenie historycznego wyglądu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku 1 )
  4. Przedmiar robót Kotłownia-P-przedmiar-zał.-nr-4