Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na obsłudze księgowej projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami (z wyjątkiem ustalenia terminu wizji lokalnej) jest: Lucyna Maternicka, e-mail: zamowienia@bazylikamariacka.gdansk.pl  Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 13.04.2017 r. do godz.12.00, na adres Zamawiającego podany na stronie tytułowej niniejszej zapytania ofertowego. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Czas urzędowania: 8.00-15.30, w dniach od poniedziałku do piątku.

Pełen tekst zapytania poniżej: