Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Zapytanie ofertowe na modernizację prezbiterium

Zapytanie ofertowe na

modernizację wyposażenia sakralnego prezbiterium

dla Kościoła Mariackiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich nowego wyposażenia sakralnego prezbiterium Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

Zamówienie realizowane  w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16” współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

pobierz Projekt Budowlany

 

 

Zapraszamy do składania ofert !

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD