ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy wymiany pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej Bazyliki Mariackiej  w Gdańsku zlokalizowanej przy ul. Plebania)

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
ul. Podkramarska 5
80-854 Gdańsk
bazylikamariacka.gdansk.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku zlokalizowanej przy ul. Plebania.

Zamówienie realizowane  w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauracyjnych i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

Przedmiot zapytania ofertowego określa:

 1. Projekt budowlany wykonany przez HF ARCHITEKCI Wojciech Hryniewiecki-Fiedorowicz, Gdańsk ul. Myśliwska 71B/7 – stanowiący załącznik nr I do zapytania ofertowego
 2. Projekt budowlany wykonany przez Biuro Projektowe Architekt Tomasz Celewicz z Gdańska, Gdańsk ul. Kamila Baczyńskiego 7A/10 – stanowiący załącznik nr II do zapytania ofertowego
 3. Przedmiar robót – stanowiący załącznik nr III do zapytania ofertowego.
 4. Pozwolenie na budowę WUAiOZ-I-6740.1726-3.2013.4-DB.234569 z dnia 16.09.2013 r. na prace budowlano – konserwatorskie – stanowiące załącznik nr IV do zapytania ofertowego.
 5. Pozwolenie na budowę I.6740.1846-2.2016.4-KN.265049 z dnia 06.10.2016 r. na prace budowlano – konserwatorskie – stanowiące załącznik nr V do zapytania ofertowego.
 6. Projekt wykonawczy instalacji odgromowej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

Przedmiar robót jest dla Wykonawcy elementem pomocniczym, ułatwiającym sporządzenie kosztorysu ofertowego i obliczenia w ten sposób ceny oferty.

W przypadku zmian w jakiejkolwiek dokumentacji Zamawiający zamieści informacje na stronie internetowej

 1. Informacje i wymagania ogólne:

Remont będzie polegał na wymianie części konstrukcji istniejącej więźby dachowej, na wymianie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej holenderki na dachówkę klasztorną „Antico” firmy Creaton, wymianie wszystkich obróbek blacharskich, budowie nowej sygnaturki na skrzyżowaniu nawy głównej i małego transepty.

Rodzaj dachówki został zaakceptowany przez inspektorów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Łączna powierzchnia dachu do remontu                                          –           6922 m2

Wysokość do muru attyki przy koszach dachowych                       –           ~  30 m

Remont dachu nie dotyczy dachu wieży bazyliki

Warunki szczegółowe i w/w dokumenty znajdują się w załącznikach zamieszczonych poniżej:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego.  ZO_Dach
 2. Projekt budowlany wykonany przez HF ARCHITEKCI Wojciech Hryniewiecki-Fiedorowicz, Gdańsk ul. Myśliwska 71B/7
 3. Projekt budowlany wykonany przez Biuro Projektowe Architekt Tomasz Celewicz z Gdańska, Gdańsk ul. Kamila Baczyńskiego 7A/10 
 4. Przedmiar robót – stanowiący załącznik nr III do zapytania ofertowego. Dach-P
 5. Pozwolenie na budowę WUAiOZ-I-6740.1726-3.2013.4-DB.234569 z dnia 16.09.2013 r. na prace budowlano – konserwatorskie
 6. Pozwolenie na budowę I.6740.1846-2.2016.4-KN.265049 z dnia 06.10.2016 r. na prace budowlano – konserwatorskie
 7. Wzór umowy na wymianę pokrycia dachu. Dach_Zalacznik_E
 8. Projekt wykonawczy instalacji odgromowej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.