ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy obsługi księgowej projektu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Przedmiotem zamówienia jest obsługa księgowa projektu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamówienie realizowane  w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauracyjnych i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.