Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2019,

pragnę w imieniu własnym oraz wszystkich współpracowników złożyć najserdeczniejsze życzenia

połączone z podziękowaniami za okazywaną życzliwość.

Niech łaski płynące od Jezusa Chrystusa

napawają nas nadzieją i radością, 

a także niech staną się źródłem siły 

w przezwyciężaniu codziennych trudności. 

 

Z wyrazami wdzięczności

Ks. Prałat Ireneusz Bradtke 

Proboszcz Bazyliki Mariackiej

oraz 

Towarzystwo Przyjaciół Bazyliki Mariackiej w Gdańsku