Ukazał się nowy artykuł opisujący stan zaawansowania prac w Bazylice oraz plany na przyszłość. Na początku miesiąca zakończyły się prace przy elewacjach Bazyliki, które trwały od marca 2017 roku.  Wcześniej zakończyły się prace konserwatorskie  przy Grupie Ukrzyżowania i rekonstrukcji sklepienia  w kruchcie, którą również  odświeżono. Trwają prace przy ołtarzu głównym. W ostatnich dniach  zostały zamontowane: szafa główna i skrzydła boczne. Stopniowo będą powracać pozostałe elementy. Wkrótce rozpocznie się także remont dawnej kotłowni, w której powstanie sala multimedialna. Zachęcamy do obejrzenia. 

FILM

ARTYKUŁ

 

——————–

Prace wykonywane w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz, Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków własnych parafii.

Prace przy Grupie Ukrzyżowania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków Samorządu Województwa Pomorskiego oraz środków własnych parafii. 

Rekonstrukcja sklepienia została zrealizowana ze środków Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków własnych parafii.