Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na wymianę pokrycia dachu.

Dotyczy: zapytania ofertowego na wymianę pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej Bazyliki Mariackiej  w Gdańsku zlokalizowanej przy ul. Plebania.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowych postępowaniach wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.