Wybrano ofertę na wykonanie adaptacji dawnej kotłowni na salę multimedialną

Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku działając na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz przez wytyczne dotyczące realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie adaptacji dawnej kotłowni na salę multimedialną dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: