Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku działając na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz przez wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania na obsługę księgową projektu Bazyliki Mariackiej  w Gdańsku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.