Piękne gotyckie ołtarze z gdańskiego kościoła mariackiego ozdobą ekspozycji w Muzeum Narodowym
w Warszawie.

Proboszcz Bazyliki Mariackiej z wizytą w Muzeum Narodowym w Warszawie.