Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Wizyta prof. Wolfganga Deurera.

Wizyta prof. Wolfganga Deurera.

Wizyta prof. Wolfganga Deurera.

W dniu 20.10.2017 r. Bazylikę odwiedził prof. Wolfgang Deurer.

 

 

Profesor jest synem Jakoba Deurera – jednego z  niemieckich konserwatorów, którzy pod koniec II wojny uchronili przed zniszczeniem (poprzez wywiezienie z miasta i ukrycie w terenie),  wiele najcenniejszych zabytków z wyposażenia wnętrz gdańskich zabytków. Jakob Deurer jest autorem wielu rysunków i zdjęć, dokumentacji gdańskich zabytków, którą sporządzano podczas ich ewakuacji. Te materiały były bezcenne podczas prac przy odbudowie.
Profesor Wolfgang Deurer sam jest architektem – konserwatorem, który od ponad pięćdziesięciu lat  zajmuje się zabytkami architektury, i posiada tytuł „budowniczego katedr”. Jest też  autorem książki poświęconej odbudowie gdańskich kościołów.
Profesor zainteresowany był przede wszystkim informacjami na temat toczących się i planowanych prac konserwatorskich.
Przekazał również kserokopię rysunku inwentaryzacyjnego prospektu głównych organów, który wykonał jego ojciec w 1943. r.
Profesor zapowiedział, że z przyjemnością będzie odwiedzał Bazylikę, obserwując postępy prac.

 

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD