W niedzielne popołudnie z krótką wizytą do Bazyliki Mariackiej przybył Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki. W asyście Wicepremiera Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego Pan Premier złożył kwiaty przy grobie Marszałka Macieja Płażyńskiego oraz pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.  Wizyta stała się okazją do rozmowy na temat kościoła Mariackiego, prowadzonych w nim prac konserwatorsko-budowlanych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.

Nieco dłuższy spacer po Bazylice w towarzystwie Księdza Proboszcza odbył wiceminister Piotr Gliński, w trakcie którego podjęto temat zabytków znajdujących się poza terenem kościoła.