W dniach od 25 do 28 maja gościliśmy reprezentację luterańskiej parafii kościoła mariackiego ze Starego Miasta w Lubece (północne Niemcy). Wspólnocie tego kościoła, (jest mniejszy od naszego, ale bardzo podobny w swojej architekturze), a który również bardzo ucierpiał w czasie II wojny światowej bardzo zależy na rozwijaniu współpracy i dobrych stosunków z naszą wspólnotą parafialną. Warto wiedzieć, że to właśnie do kościoła mariackiego w Lubece trafił jako uchodźca wojenny ostatni pastor luterański posługujący w naszej gdańskiej świątyni. Delegacji Niemców przewodniczył tamtejszy pastor Robert Pfeifer. Nasi Goście w czasie swojego pobytu zwiedzili Gdańsk, Sopot i Gdynię, a także spędzili jeden dzień na Kaszubach. Oni byli zauroczeni naszą polską gościnnością i tym wszystkim , co zobaczyli. Oczywiście w Niedzielę Trójcy Świętej wspólnie modliliśmy się na Mszy św. o godz. 10, co stało się też pięknym wyrazem ekumenizmu między ich i naszą wspólnotą parafialną. Nasi Goście są bardzo otwarci i bardzo im zależy na dalszej współpracy, choćby tej dotyczącej wzajemnej wymiany grup duszpasterskich, koncertów organowych, wspólnie przeżywanych uroczystości religijnych. Na sam koniec dodajmy, że Gdańsk i Lubekę łączyła kiedyś wspólnota portów nadbałtyckich zwana Hanzą Miast, a która była pierwowzorem dzisiejszej Unii Europejskiej.