Chrystus Zmartwychwstał

Prawdziwie Zmartwychwstał

 

Z okazji Świąt
Zmartwychwstania Chrystusa,
pragnę w imieniu własnym
i wszystkich współpracowników
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
złożyć najserdeczniejsze życzenia
obfitości łask od Zmartwychwstałego Pana.

Do życzeń dołączam serdecznie podziękowania 
za okazywaną życzliwość i wsparcie 
w działaniach związanych z troską 
o największą w Europie ceglaną świątynię.

 

Szczęść Boże i Bóg zapłać 
Ks. Prałat Ireneusz Bradtke 
Proboszcz Bazyliki Mariackiej

 

Scena Zmartwychwstania Chrystusa z retabulum Ukrzyżowania, około 1500 r., Bazylika Mariacka,
fot. D. Kula