Jutro (28 kwietnia) o godzinie 7:00 rano krótką modlitwą poświęcenia krzyża  wieńczącego sygnaturkę rozpocznie się podnoszenie jej na dach kościoła.

Przypominamy, że w związku z pracami związanymi z ustawianiem sygnaturki Bazylika jest zamknięta w dniach 27-28 kwietnia, a wszystkie Msze św. odprawiane będą w Kaplicy Królewskiej.

 

Rekonstrukcja sygnaturki jest wykonywana w ramach projektu pn. “Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz dotacji Gminy Miasta Gdańska.