Uroczystości pogrzebowe śp. Prezydenta Pawła Adamowicza

 

 

Autor fotografii: Pan Dariusz Kula