Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Życiorys ks. infułata Stanisława Bogdanowicza i fotografie Dariusza Kuli z pogrzebu.

Życiorys ks. infułata Stanisława Bogdanowicza i fotografie Dariusza Kuli z pogrzebu.

(Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć Dariusza Kuli bez zgody autora jest zabronione i prawem chronione)

AD FUTURAM REI MEMORIAM

Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz urodził się 6 listopada 1939 r. w Żwiryni na ziemi wileńskiej, w głęboko wierzącej i praktykującej rodzinie Jana i Stanisławy zd. Borodo. Miał trzech braci: Witolda, Jana i Antoniego oraz siostrę Leontynę. Sakrament chrztu przyjął 12 listopada tegoż roku w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrodziu, miejscowości należącej do parafii pw.  Św. Apostołów Piotra i Pawła w Korkożyszkach. Do 1945 r. mieszkał z całą rodziną w miejscu urodzenia, natomiast po wkroczeniu wojsk sowieckich wyjechał do Gdańska. Tu rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 11, a następnie kształcił się w VI LO, gdzie zdał maturę w 1957 r. Sakramentu bierzmowania udzielił mu ksiądz infułat Andrzej Wronka, ówczesny administrator apostolski diecezji gdańskiej.  We wrześniu 1957 r. wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego i należał do historycznego, pierwszego rocznika, który rozpoczął w założonym w tymże roku seminarium formację do kapłaństwa. W opinii przedstawionej władzom seminaryjnym ówczesny proboszcz Parafii pw. Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach, ks. Tadeusz Cabała zaznaczył, że parafianin Stanisław Bogdanowicz jest chłopcem szlachetnym, poważnym i z gruntu dobrym, oddanym sprawie Bożej. Od najmłodszych lat uczęszczał niemal codziennie do Komunii św., a w liceum nigdy nie krył się ze swoimi religijnymi i patriotycznymi poglądami, czym wzbudzał szacunek i zaufanie zarówno wśród  kolegów jak i nauczycieli – także niewierzących.

PO ŚWIĘCENIACH KAPŁAŃSKICH – Po ukończeniu formacji przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1962 r. z rąk księdza biskupa Edmunda Nowickiego i został skierowany do Parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim (1962 -1964). Jako młody kapłan, w opinii księdza prałata Józefa Waląga, wywiązywał się wzorowo z powierzonych mu obowiązków, był uczynny dla innych kapłanów, dbał o kapłańską wspólnotę i kochał książki. W 1964 r. otrzymał skierowanie na dalsze studia w Rzymie. Po postawieniu przez Urząd do Spraw Wyznań zarzutów dotyczących treści głoszonych kazań, nie otrzymał paszportu na wyjazd do Włoch. Ostatecznie podjął specjalistyczne studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu pedagogiki i katechetyki zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Wpływ środowiska portowego na postawy moralne młodzieży” (1967), a po złożeniu stosownego egzaminu otrzymał licencjat nauk teologicznych. Podczas studiów w Lublinie, w 1966 r. został aresztowany za rozpowszechnianie tzw. „fałszywych wiadomości” (po zarekwirowaniu przez władze kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej) i osadzony w aresztach śledczych w Lublinie i Warszawie-Mokotowie, gdzie jako wróg tzw. „władzy ludowej” zaznał wielu upokorzeń. W tymże roku został skazany wyrokiem Sądu Powiatowego w Lublinie na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

POWRÓT DO GDAŃSKA – Po powrocie ze studiów w 1969 r. został mianowany rektorem kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Boboli w Sopocie (1969-1975). W tym czasie wykazywał się bardzo dużym zmysłem organizacyjnym, gruntownie odrestaurował kościół i promieniował swoim zaangażowaniem, zwłaszcza na środowisko inteligenckie gromadzące się przy tejże świątyni. Podjął jednocześnie wykłady z pedagogiki i katechetyki w Gdańskim Seminarium Duchownym (1971-2002). Następnie był proboszczem Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku (1975-1978). Został przez biskupa Lecha Kaczmarka mianowany diecezjalnym referentem ds. turystyki (1974), wizytatorem nauki religii (1975) i diecezjalnym referentem duszpasterstwa wychowawców i nauczycieli (1977-2001). W dowód zasług został ustanowiony kanonikiem honorowym kapituły katedralnej gdańskiej (1978), kanonikiem gremialnym tejże kapituły (1981), a następnie został włączony do grona kapelanów honorowych Jego Świątobliwości (1983).

PROBOSZCZ PARAFII MARIACKIEJ – W 1979 r. ksiądz kanonik Stanisław Bogdanowicz otrzymał nominację na proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia NMP (wcześniej Parafii pw. Ducha Świętego) i od samego początku czynił starania, aby odzyskać utracone zabytki oraz przywrócić świetność tej wyjątkowej świątyni. Będąc proboszczem bazyliki Mariackiej został włączony do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów (1985). W 1991 r. został też rektorem kościoła pw. Św. Jana w Gdańsku i przez wiele lat dokładał starań, aby należycie zabezpieczyć obiekt. Przyczyniał się do jego odbudowy i przywrócenia w nim kultu religijnego. W 1995 r. został mianowany archidiecezjalnym moderatorem Akcji Katolickiej (1995-2001), w 1997 r. dziekanem Dekanatu Gdańsk-Śródmieście (1997-2002), a w 2001 r. członkiem Komisji Głównej III Synodu Gdańskiego i Instytutu Stałej Formacji Kapłańskiej. Ukoronowaniem dotychczasowego wysiłku i zasług księdza prałata Stanisława Bogdanowicza było przyznanie mu w 1996 r. tytułu protonotariusza apostolskiego (infułata).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA – Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz został ponadto uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami kościelnymi oraz państwowymi, m.in. Nagrodą im. Brata Alberta (1981), przyznanym przez Radę Miasta Gdańska Medalem Świętego Wojciecha i Księcia Mściwoja II (2001) za całokształt dokonań związanych z popularyzacją dziejów Gdańska, szczególnie gdańskiego Kościoła i podejmowanych działań na rzecz ocalenia gdańskich zabytków oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2008). W 2004 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. W 2008 r. został przez księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gdańskiej i członkiem Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego Archidiecezji Gdańskiej. W 2010 r. zorganizował uroczystości patriotyczne, pod-czas których w Bazylice Mariackiej został odsłonięty i poświęcony pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, powstały z inicjatywy metropolity gdańskiego. W 2014 r., po 35 latach gorliwej proboszczowskiej pracy duszpasterskiej i dbania o piękno Bazyliki Mariackiej, po osiągnięciu stosownego wieku przeszedł na emeryturę, pozostając nadal członkiem Rady Kapłańskiej i wikariuszem generalnym (2008-2016) oraz kapłanem czynnie zaangażowanym w życie parafii i archidiecezji. Po mszy św. pogrzebowej ogłoszono postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy o pośmiertnym odznaczeniu ks. infułata Stanisława Bogdanowicza Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w działalności na rzecz Kościoła Katolickiego w Polsce oraz zachowanie dziedzictwa narodowego, za pracę duszpasterską i społeczną na rzecz środowisk kombatanckich”. Order przekazano na ręce brata zmarłego Antoniego Bogdanowicza.

PUBLIKACJE – Ponadto ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz był autorem kilkudziesięciu opracowań historycznych, książek poświęconych architekturze i dziejom gdańskich kościołów (w tym Bazyliki Mariackiej), artykułów publikowanych w prasie katolickiej i bajek dla dzieci. Do najważniejszych pozycji należą m.in. monografia „Kościół Gdański pod rządami komunizmu 1945–1984” oraz monografie poświęcone sylwetkom biskupów gdańskich.

FUNKCJE SPOŁECZNE – Piastował ponadto funkcję kapelana Stowarzyszenia „Godność” zrzeszającego więźniów politycznych PRL. W czasie pełnienia przez Niego urzędu proboszcza Bazylika Mariacka stała się wyjątkowym azylem dla ludzi ‚Solidarności”. To z inicjatywy Księdza Infułata odbywały od lat 70. ubiegłego wieku Msze św. za Ojczyznę – 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada, które gromadziły rzesze wiernych. Umożliwiał przeprowadzenie w Bazylice głodówek w sprawie aresztowanych działaczy opozycji niepodległościowej, po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał i pomagał w ukrywaniu wielu działaczy „Solidarności”, odwiedzał obozy dla internowanych i zabiegał o uwolnienie związkowców skazanych za zorganizowanie strajku w Porcie Gdańskim. Organizował pomoc dla represjonowanych, umożliwiał umieszczanie w Bazylice Mariackiej tablic upamiętniających żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego oraz ofiary niemieckich i sowieckich represji.

OSTATNIE POŻEGNANIE. W osobie księdza infułata Stanisława archidiecezja gdańska straciła wybitnego kapłana, świadka historii, który swoim życiem świadczył o wielkiej miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny. Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz zmarł w szpitalu 20.10.2017 r. o godz. 17:50 otoczony modlitwą kapłanów i rodziny. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 i 28 października 2017 r. Mszę św. pogrzebową  28 października  o godz. 11.00 sprawował ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, arcybiskup Mirosław Adamczyk, Nuncjusz Apostolski w Panamie,  bp. Wiesław Szlachetka, bp. Zbigniew Zieliński, bp. Ryszard Kasyna  w łączności z licznie zgromadzonymi kapłanami diecezjalnymi i zakonnymi oraz tłumnie zebranym w Bazylice Mariackiej Ludem Bożym. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Premiera, były Prezydent RP Lech Wałęsa , przedstawiciele Związków Zawodowych oraz przedstawiciele Trójmiejskich samorządów z Prezydentem Gdańska na czele.

Trumna z relikwiami śp. ks. infułata Stanisława Bogdanowicza została złożona w Krypcie Kapłanów Gdańskich Bazyliki Mariackiej. (red.)

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD