Niedziela była dniem wdzięczności za przykład życia bł. Doroty z Mątów, która wraz ze swoją rodziną w latach
1363-1391 mieszkała w Gdańsku przy ulicy Długiej i była parafianką kościoła Mariackiego.
To właśnie w kościele Mariackim 25 stycznia 1385 r. dzięki łasce Bożej doznała daru przemiany serca.
Uroczystościom przewodniczył ks. Sylwester Ziemann kustosz sanktuarium bł. Doroty w Mątowach Wielkich.