Uroczystość NMP Królowej Polski

w tym roku na mocy decyzji Kongregacji ds Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów obchodzona będzie w sobotę 2 maja.

W tym dniu Msze św w Bazylice Mariackiej według porządku niedzielnego – 7.30, 9.00, 10.00, 12.00 i 18.00.

Zapraszamy na wspólną modlitwę.