W niedzielę 3 marca o godzinie 16:00 w Bazylice Mariackiej odbyło się uroczyste odsłonięcie Ołtarza Głównego połączone z ponownym jego poświęceniem i oddaniem na rzez kultu religijnego. Poświęcenia zabytku dokonał Metropolita Gdański ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Na uroczystości byli obecni także Pan Jarosław Sellin Wicemninister Kulury i Dziedzictwa Narodowego,  Pani Aleksandra Dulkiewicz Prezydent Miasta Gdańska, Pani Agnieszka Kowalska Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pan Grzegorz Sulikowski Miejski Konserwator Zabytków oraz  Pan Janusz Tarnacki Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Podczas uroczystości omówiono historię zabytku oraz  zabiegi przy nim wykonane. Prace konserwatorskie ołtarza rozpoczęły się w październiku 2017 roku. Dzięki ciężkiej pracy konserwatorów zabytek odzyskał dawny blask i można zobaczyć go w pełnej krasie.

Częścią uroczystości było także spotkanie autorskie związane z nowym albumem “Kościół Mariacki w Gdańsku. Malarstwo i rzeźba” Fundacji Karrenwall.   

Składamy podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego trudnego zadania.

W pracach uczestniczyli: 

  • zespół konserwatorski: Krzysztof Owsiany, Anna Wąsowska-Owsiany, Ryszard Żankowski, Danuta Żankowska, Alicja Sawoniuk, Gabriela Lisowska- Wojeciechowska, Szymon Pierzchalski, Agnieszka Fejzer, Barbara Głogowska, Leon Głogowski
  • rekonstrukcje rzeźb: Stanisław Kośmiński
  • prace projektowe (konstrukcja wsporcza, predella, zawiasy): Waldemar Barski i współpracownicy
  • demontaż i montaż retabulum, wykonanie zawiasów: firma Bota Technik
  • wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej (predella): Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Andrzej Jagoda
  • prace stolarskie, odbudowa predelli, nowe ramy skrzydeł malowanych ruchomych:  Zakład Stolarski Marian Ranachowski 

fot. D. Kula

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE OŁTARZA GŁÓWNEGO (FILM:)

 

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/oltarz-glowny-bazylika-mariacka-gdansk-odsloniecie,a,139830

 


Prace wykonano w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dotacji Gminy Miasta Gdańska
oraz ze środków własnych parafii.