Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na prace budowlano – konserwatorskie w dawnych pomieszczeniach kotłowni zlokalizowanych poza główną bryłą Bazyliki Mariackiej poniżej poziomu terenu w północno zachodniej części Bazyliki Mariackiej – przy transepcie.