Zamawiający unieważnia postępowanie ofertowe.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, będąca zamawiającym w zapytaniu ofertowym na „Adaptację dawnej kotłowni na salę multimedialną“ informuje, iż w wyniku ww. postępowania wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający unieważnia postępowanie.