Umowa podpisana

W dniu dzisiejszym (07.06.2016) o godz. 12.00 w Teatrze Muzycznym w Gdyni nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji projektu który złożyliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Umowę podpisali: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek Wiesław Byczkowski i ks. Ireneusz Bradtke Proboszcz Bazyliki Mariackiej.

Nasz projekt zatytułowany: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauracyjnych i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne” w ramach tej umowy otrzyma dofinansowanie 60% wartości projektu tj. 11 996 664,12 PLN.

Kwota wkładu własnego wynosi 7 997 776,08 PLN.

„Cieszymy się bardzo, że dzięki temu dofinansowaniu będzie można oprócz oddania dla celów turystycznych dawnej kotłowni (w której będzie można oglądać między innymi filmy o bazylice) wykonać tak bardzo konieczny kapitalny remont dachu, elewacji” – powiedział ks. proboszcz.