10 kwietnia została zawarta umowa na wykonanie pierwszego etapu prac konserwatorskich i restauratorskich kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej.

Wykonawcą prac będzie firma L.B. Brzuskiewicz S.C.

Prace potrwają do końca 2019 roku.

 

 


Prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej są elementem realizowanego projektu pn.  “Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dotacji Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków własnych parafii.