24 października 2015 roku z rąk Metropolity Gdańskiego ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia święcenia biskupie przyjął Ksiądz Prałat Zbigniew Zieliński – 61 proboszcz Kościoła Mariackiego w Gdańsku.

Z okazji trzeciej rocznicy święceń biskupich składamy Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Ducha św. napełnia Księdza Biskupa swoją mocą. 

 

Z zapewnieniem o modlitwie 

parafianie kościoła Mariackiego